Type 2 diabetes mellitus Diabetes mellitus type 2 — formerly known as non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM, “diabetes is not dependent […]